Eddy Meeùs

     
 

Biografie

Het begin

Eddy Meeùs (°15/12/1925), een landbouwdeskundige afkomstig uit Antwerpen, vertrekt in 1955 naar Kongo en neemt er een firma over van "quinquina" schorsextracten. Deze schorsextracten zijn belangrijk voor de fabricatie van kinine, een geneesmiddel tegen malaria.
Hij ontwikkelt zijn plantages en staat na een korte tijd aan het hoofd van meer dan 60 Ha quinquinaplantages. Hij wordt de "koning" van de quinquina genoemd.
De politieke toestand in Kongo dwong Eddy begin jaren '70 met zijn familie terug naar België te keren. Met enige bitterheid in het hart verkoopt hij zijn plantages die hem 123 miljoen Belgische frank (€ 3.049.090) opleveren.

Eddy Meeùs met zijn mascotte. © Walibi

Terug in België vraagt Eddy zich af waaraan hij zijn geld en tijd moet besteden. Eén idee blijft hem achtervolgen: “ondernemen”. Een bestaande firma overnemen interesseert Eddy niet, één enkele oplossing beantwoordt aan zijn temperament: met iets compleet nieuws voor de dag komen.

1972. In de wachtzaal van de tandarts doorbladert Eddy ongeïnteresseerd de magazines. Plots valt zijn oog op een advertentie. Het Duitse bedrijf Rixen had een telewaterski ontwikkeld, en zocht verkopers in verschillende landen. Het idee dat je bij waterskiën een kabelbaan gebruikt in plaats van een boot vond Eddy ideaal. Hij neemt contact op het bedrijf en even later heeft hij de exclusiviteit om de telewaterski te verkopen in de Benelux, met een optie om de telewaterski wereldwijd te verkopen.
Eddy Meeùs beseft ook meteen dat enkel een folder niet voldoende is om het ding te verkopen, mogelijke kopers moeten dit kunnen zien en uitproberen. Alle geïnteresseerden naar München laten afzakken (waar het bedrijf een testvijver had) was onmogelijk, dus gaat Eddy op zoek naar een grote vijver in België.

8 dagen later verneemt hij dat er een vijver te koop is in Limal bij Waver. De ligging van de vijver is ideaal: Waver is het geografische hart van België, de vijver ligt vlakbij de autoweg Brussel – Namen (welke op dat moment bijna voltooid was), en bovendien ligt het station van Bierges amper 3km van de vijver. Diezelfde avond koopt Eddy het gebied van ongeveer 7Ha, waarvan 3Ha vijver is.

Even later start hij de société “Les grands etangs de Limal”. Dit met een startkapitaal van slechts 5 miljoen BEF (€123.947), welke volgens hem alle operationele kosten zou moeten dekken. Maar al snel duiken de eerste problemen op: het gebied is in het gewestplan ingekleurd als landbouwgebied. Het omvormen van het gebied naar recreatiezone heeft dankzij de bureaucratie 2 jaar in beslag genomen. Ook de vijver is niet ideaal: langs de ene kant is de vijver kleiner, de oevers moeten verstevigd worden en op de bodem ligt er 25 – 100cm slib.

De aanpalende straat (Rue Joseph Dechamps) blijkt tevens niet geschikt om het toekomstig verkeer te slikken, daarom moet Eddy nog enkele percelen bijkopen die grenzen aan wat nu de Boulevard d’Europe is. Het domein is na de uitbreiding zo’n 46Ha groot. 1 persoon vroeg té veel voor zijn grond, welke perfect had geweest als in- en uitgang van het park.
Alle aankopen, aanpassingen en werken hebben in totaal zo’n €1.240.000 gekost.

Eddy beseft dat de telewaterski alleen niet voldoende zal zijn om alle gemaakte kosten te dekken, en dus begint hij na te denken over een groter project…. Een restaurant met speeltuinen? Een groot sportcomplex met een waterparadijs, zoals toen enkel in Duitsland bestond? Een constructeur van draaimolens deed Eddy het voorstel om van zijn domein een attractiepark te maken. Ook enkele foorkramers waren bereid hun attracties een seizoen lang te verhuren. In elk geval is er extra kapitaal nodig, en gaat Eddy op zoek naar investeerders. Geen enkele bank is bereid te investeren in het project. Na lang aandringen is de IPPA bank bereid om €868.000 te lenen, op voorwaarde dat alle bezittingen van Eddy gehypothekeerd worden.
Dankzij een oude vriend uit Congo, die bankier was bij de Generale Bank, krijgt Eddy nog een extra lening van €248.000.

Het grootste avontuur van Eddy Meeùs, Walibi, kan beginnen!

Walibi

Na de oprichting van zijn société (1972), gaat Eddy op zoek naar een gepaste naam voor zijn domein. Les grands étangs de Limal wordt veel te moeilijk en te lang bevonden. Niemand kent trouwens het gehucht Limal. In de zoektocht naar een naam, schrijft Eddy zelf een wedstrijd uit onder zijn familie. Ondanks een lijst van 150 namen, vind Eddy geen gepaste naam. 2 maanden voor de opening van het park (1975) is het tijd om reclame te maken, dus een naam was dringend nodig. Eddy komt op het idee om iets te vormen met de 1e lettergrepen van de gebieden waarop het park ligt: Limal, Bierges en Waver. Libiwa, … Liwabi, … Walibi. De zoektocht was voorbij. Toeval wil dat er in Australië een kangoeroesoort bestaat die Wallaby heet, hiermee heeft Eddy ook meteen de gepaste mascotte voor het park.

Het allereerste Walibi

Op 26/07/1975 staat Eddy Meeùs voor zijn Walibi. De eerste bezoeker aarzelt vooraleer zijn ticket te kopen, het is Eddy Meeùs die hem uiteindelijk overtuigt. Het eerste ticket is verkocht. De eerste avond worden bijna 400 bezoekers geregistreerd. Ouders en kinderen zijn razend enthousiast.
De machine is opgestart, en zal niet meer stoppen.

Folder 1976 © Walibi

Sfeerbeeld 1975 © Walibi

Eerste avond, eerste probleem: er moeten papieren worden bijeengeraapt, de grasperken moeten worden besproeid, de frigo’s moeten worden aangevuld,...  Eddy zal Walibi die dag laat verlaten, hij wil immers dat alles klaarstaat voor de tweede dag.

Einde van het eerste seizoen: nauwelijks 50.000 bezoekers hebben het park bezocht (waarvan 15.000 gratis!). De winter belooft moeilijk te worden. De bankiers zijn sceptisch en weigeren elk krediet. Opgeven staat niet in Eddy’s woordenboek en hij opent Walibi opnieuw in 1976, groter en nog meer verzorgd.

 

Hij huurt meer attracties en moedigt zijn kleine ploeg dag na dag aan om door te zetten. De zomer van 1976 brak records op het vlak van zon en warmte. Dankzij de hittegolf trok het strand van Walibi veel bezoekers, en zo kan Walibi zijn tweede seizoen afsluiten met 250.000 bezoekers.

 

 

 

Sfeerbeeld 1975 © Walibi

Maar de resultaten zijn nog steeds verlieslatend en de winter wordt opnieuw hard. De bankiers dreigen opnieuw hun geloof in het project te verliezen. Maar in 1977 vergroot Walibi opnieuw: een dolfinarium, een circusspektakel, en extra kermismolens.
Resultaat: 420.000 bezoekers in 1977.

Nu beginnen de investeerders stilaan toe te geven dat Eddy wel eens gelijk zou kunnen hebben, zelf al draait het park nog steeds verlies. Twee strategieën bieden zich aan: de ene bestaat er in het resultaat te verstevigen en te trachten een voldoende rentabiliteit te bereiken alvorens te vergroten, de andere bestaat er in onmiddellijk te investeren om de uitbreiding te versnellen.

Sfeerbeeld 1975 © Walibi

Voor Eddy Meeùs kan enkel de tweede strategie winstgevend zijn op lange termijn. Tegen de raadgevingen van sommigen in, investeert hij 50 miljoen BEF (€123.947) in 1978 en 200 miljoen BEF (€495.787) in 1979. De eerste Europese primeur is er: de Tornado zal de bekendheid van Walibi uitbreiden tot in Frankrijk, Nederland en Duitsland. Resultaat: meer dan 800.000 bezoekers.

Sfeerbeeld 1978 © Walibi

 

Deze strategie houdt Eddy aan tot 1982, wat een toenmalig record opleverde van 960.000 bezoekers en de eerste positieve financiële resultaten. Ze zouden nooit meer negatief worden tot de jaren ’90.

Vanaf 1983 en 1984 bereidt Eddy de toekomst van Walibi voor door het nemen van 3 beslissingen:

 • Hij koopt Avenir Land, een park nabij Lyon (140.000 bezoekers)

 • Hij investeert in de infrastructuur en afwerking van Walibi.

 • Hij versterkt het leidinggevend team en vestigt vooral de aandacht op de vorming van dit team en het aanwakkeren van hun enthousiasme. Vanaf dat moment begint Walibi echt professioneel georganiseerd te raken.

Vanaf 1985 doet Walibi, dat toen eindelijk het vertrouwen had gewonnen van de toeristische, politieke en financiële autoriteiten van België, opnieuw een sprong voorwaarts.
In 1985 is de blikvanger van het park “Het Paleis van Ali Baba”
In 1986 bereidt Eddy’s ploeg een investeringsprogramma voor van één miljard BEF (€24.779.352), dat zich uitspreidt over de jaren 1987 tot 1990.
De eerste investering van dat programma wordt in 1987 aan het publiek voorgesteld: Aqualibi, dat vanaf het begin een succesverhaal is. In 1988 wordt de radja River de bliksvanger.

Op 13 jaar tijd heeft Walibi een Europese dimensie bereikt. In 1988 alleen al ontving Walibi 1.400.000 bezoekers uit België, Frankrijk, Nederland en Duitsland. Walibi Waver is op dat moment het vijfde grootste thema/attractiepark in Europa.

 

Folder 1987 © Walibi

In 1986 beheerde Eddy Meeùs twee parken: Walibi Waver en Avenir Land in Rhône-Alpes (FR). Toen nam hij het besluit om een Europese strategie uit te werken. Eerst en vooral stelde hij zijn groots investeringsplan op voor zijn twee parken. Vervolgens wou hij nieuwe toeristische attracties bouwen en uiteindelijk verkoos hij de financiële middelen van de familiegroep te verstevigen door het kapitaal van Walibi aan het groot publiek voor te stellen: in juni 1988 werd Walibi op de beurs van Brussel genoteerd. De Walibi Group, Europa’s eerste pretparkketen is geboren.

In juni 1989 opent Walibi zijn tweede Belgische park: Mini-Europa, aan de voet van het atomium. In het eerste jaar mocht Mini-Europa reeds 400.000 bezoekers ontvangen.
In 1991 vervoegt Bellewaerde park zich bij de Walibi-groep. Het bestuur van Bellewaerde zetelt vanaf dat moment in het bestuur van de Walibi groep.
Eddy’s visie was om de Walibi groep te blijven uitbreiden, dit tegen de zin van Bellewaerde’s oude baas Luc Florizoone. Luc Florizoone wou het beurskapitaal gebruiken om van de bestaande parken in de groep topparken te maken. Nu werd het kapitaal gebruikt om parken over te kopen.

Big Bang Schtroumpf wordt overgenomen en omgedoopt tot Walibi Schtroumpf in 1991. In 1992 bouwt Walibi een parkje in Agen om tot Walibi Aquitaine, dat jaar treedt ook Oceade (subtropisch zwembad in Bruparc) toe tot de groep. Walibi koopt ook Flevohof op in Nederland, en heropent het park in 1994 als Walibi Flevo.

Verkoop aan Premier Parks

Op een aantal jaar tijd is de Walibi Group uitgegroeid tot een groep van 10 toeristische attracties in Europa. Sommige van de parken halen de doelstelling niet en blijven jaar na jaar verlies maken. De Walibi Group komt in nauwe schoentjes terecht, maar investeert toch 200 miljoen BEF (€4.957.870) voor de 20e verjaardag van Walibi Waver.
Ondanks het succes van Walibi en Bellewaerde, blijven de verliezen van de Walibi Group zich opstapelen, ze dwingen Eddy tot de verkoop van de Walibi Groep in 1997. Eddy is bereid de groep te verkopen, maar wou zijn Walibi behouden. Het Amerikaanse Premier Parks was geïnteresseerd in de groep, maar zou enkel kopen wanneer alle parken van de hand werden gedaan. Eddy Meeùs kan niet anders dan ingaan op het bod van Premier Parks. Walibi Waver, Bellewaerde, Walibi Rhône-Alpes, Walibi Aquitaine en Walibi Flevo komen in Amerikaanse handen. Mini-Europa en Oceade behoren niet tot het werkdomein van Premier Parks, en worden overgelaten aan de Familie Meeùs.

In 1997 wordt de verkoop van de groep aangekondigd, en in 1998 volgt de effectieve verkoop van de parken. Walibi verdwijnt van de beurs. Walibi zat op dat moment boordevol plannen die nooit uitgevoerd zijn: zo zou het oudste themagebied van Walibi volledig van uitzicht veranderen. Eddy Meeùs heeft zijn laatste prestigieus project in Walibi nog kunnen afwerken: De omvorming van het Mexicaans dorpje Pancho Villa tot Lucky Luke City, met als absolute blikvanger de Dalton Terror. 1998 wordt opnieuw een succesvol jaar voor Walibi, Eddy Meeùs verlaat zijn park met een laatste overwinning.

Walibi wordt Six Flags Belgium

Kort na de aankoop van Walibi, koopt Premier Parks zijn Amerikaanse concurrent SixFlags over. De naam Premier Parks wordt veranderd naar Six Flags. Walibi maakt vanaf dat moment deel uit van ’s werelds grootste pretparkketen, welke de naam Six Flags ook in Europa wil introduceren. Als testcase wordt Walibi Flevo omgevormd tot Six Flags Holland in 2000. Het eerste seizoen van Six Flags Holland is een succes, het park verdubbelde zowat zijn bezoekersaantallen. Door de goede resultaten van Six Flags Holland wordt gekozen om de naam versneld in België te introduceren: België’s populairste pretpark verandert van naam.

Opening van "Six Flags Belgium" © ThemePark Vision

Walibi Waver wordt Six Flags Belgium. Op de grootse opening van SFB is ook stichter Eddy Meeùs aanwezig. Van zijn gezicht kan je aflezen dat hij niet blij is met de ‘flagging’ van zijn Walibi. Het park verliest zijn charme en zijn mascotte: de kangoeroe.

Eddy Meeùs overlijdt

Eddy Meeùs overlijdt later dat jaar, op 24 november. Walibi is zijn stichter kwijt. Six Flags brengt een gedenkplaat aan in het park. Op die manier is het park voor altijd verbonden met zijn stichter. Six Flags brengt grote sensaties naar Waver (hoewel !?), maar beseft dat ze misschien wel een fout gemaakt hebben door het park van naam te veranderen. Eddy Meeùs’ Walibi was een icoon in de pretparkwereld. Het park dat allerlei Europese primeurs op zijn naam heeft staan. Walibi is een naam die niet meer weg te denken is in België.
In 2003 wordt Walibi opnieuw geïntroduceerd in het Waverse park: Six Flags beslist om de kangoeroe te gebruiken als mascotte voor Aqualibi.

Wanneer Six Flags in 2004 zelf in de problemen komt, doen ze alle Europese parken (De Walibi groep en Warner Bros Movie World in Duitsland) van de hand. De nieuwe eigenaar, investeringsfirma Palamon Capital Partners, geeft het park opnieuw zijn originele naam:
Walibi is terug!
Maar Walibi is niet meer het park met Europese uitstraling. Vandaag de dag is Walibi een regionaal park, en is het wachten op dat ene project dat Walibi Waver opnieuw in de top 5 van Europese parken zet.

Verwezenlijkingen

Eddy Meeùs is zonder meer Europa’s grootste pretparkpionier. Eddy Meeùs is de man die dankzij zijn revolutionaire visie België heeft laten kennis maken met sensationele attracties, Europese premières en wereld records:

 • Walibi was het eerste park in België waar je toegangsticket je recht gaf op gratis toegang tot alle attracties.

 • Walibi was het eerste Belgische park met een wildwaterbaan (boomstammetjes, 1978)

 • Walibi was het eerste park op het Europese vasteland dat een coaster met dubbele looping bezat (Tornado, 1979).

 • Het reuzenrad (1979) is na dat van de Prater in Wenen, het hoogste van Europa (50 meter)

 • Walibi heeft ons de Sirocco (1982) geschonken, een coaster waar we in België fier op mogen zijn.

 • Aqualibi was het allereerste subtropisch zwemparadijs van België (1987).

 • De Radja River was bij zijn introductie in 1988 een wereldrecord in zijn soort: de stroom heeft een debiet van 30 miljoen liter water per uur. De 17 ronde vlotten kunnen 12 passagiers vervoeren.

 • Walibi laat België kennismaken met een freefall tower, en dan nog meteen eentje van 77 meter! (1998)

Zonder Eddy Meeùs en Walibi had het Europese pretparklandschap er ongetwijfeld helemaal anders uitgezien.
Eddy Meeùs is niet iemand die het park leidde van achter zijn bureau. Hij was de hele tijd in het park te vinden, en droeg dezelfde geel/oranje Walibi jas als de Walibi-techniekers.

“Ondanks de problemen die we gehad hebben, ondanks de onvermijdelijke droefheid op het moment van de verkoop, en ondanks de minder goede cijfers van sommige jaren, halen we kracht uit het feit dat de eindbalans van Walibi positief is. Mijn bescheiden parkje van uit de jaren ’70 is uitgegroeid tot een groep dat in meerdere landen actief is en duizenden mensen tewerkstelt, zowel direct als indirect.
Buiten Walibi Flevo waren al onze parken rendabel.
Walibi was ook algemeen bekend: 99% van de Belgen en 59% van de Fransen kennen Walibi.”, vertelt Eddy Meeùs in zijn memoires.

Overzicht Walibi door de jaren heen:

1975

- Opening Walibi Wavre

1976

- De hittegolf dreef 250.000 bezoekers naar het strand en de telewaterski.

1977

- Dolfijnshow met dolfijnen Floppy en Daisy.

- Walibi haalt 450.000 bezoekers

1978

- Walibi opent als eerste park een wildwaterbaan.

- Cinema 2000 (70mm film op een reuzenscherm, werd later Sensorama)

- De Enterprise

1979

- Tornado: Europa’s eerste achtbaan met dubbele spiraal van 180°

- Reuzenrad (50m hoog)

- 850.000 bezoekers

1980

- Kuifje en het geheim van de Eenhoorn: Europa’s eerste grote binnenattractie.

1981

- Yoyo (parachutetoren)

- Laserama (lasershow op de muziek van Jean-Michel Jarre)

1982

- Sirocco

- 960.000 bezoekers voor Walibi Waver

1984

- Panchito: spektakel waarbij animatiepoppen het verhaal vertellen van een muis die een bandiet achtervolgt.

1985

- Het paleis van Ali Baba, ooit één van de drukst bezochte attracties van het park.

-1.000.000 bezoekers

1986

- De Rio Salto, een tweede wildwaterbaan

1987

- Aqualibi

- Walibi ontvangt 1.150.000 bezoekers

1988

- Radja River

- 1.400.000 bezoekers

- Walibi verwelkomt de 12 miljoenste bezoeker, en krijgt van de Europese Gemeenschap een diepblauwe vlag met 12 gouden sterren.

-Aankoop Mini Europa

- Beursgang

1989

- 3D cinema

- Avenir Land wordt omgedoopt tot Walibi Rhône-Alpes

1990

- Aqualibi wordt uitgebreid met de Rapido

- Aankoop Big Bang Schtroumpf

- Bellewaerde wordt lid van de Walibi Groep

1992

- Colorado

- Overdekt amfitheater met 2.000 zitplaatsen

- Indrukwekkend schommelschip, de Bounty draait ook overkop.

- Nieuwe themazone: de caraïben

- Opening Walibi Schtroumpf

- Aankoop Flevohof en Océade

1993

-Voor de eerste keer dalen de bezoekersaantallen van Walibi

1994

- Opening Walibi Flevo, met wereldpremière van de Condor, de allereerste SLC

1995

- Flash Back

- Walibi Express

- Telewaterski wordt verwijderd uit het park

1996

-Opnieuw zijn de bezoekersaantallen gedaald, na succesvolle jaren 1994 en 1995

1997

- Aankondiging van de verkoop (15/12/1997)

1998

- Lucky Luke City met de Dalton Terror

- Effectieve verkoop aan Premier Parks (24/3/1998)

2001

- Eddy Meeùs overlijdt op 76-jarige leeftijd (24/11/2001)

 

 
Dank aan de peter van dit icoon: Joris Steppe.
Web-design
Bram Faems
www.tekenidee.be
Sitehosting & scripting
Publinet Internet Marketing
www.publinet.be